Promicanje MHP

PROMICANJE MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA

Sukladno Zakonu o zaštiti znaka i naziva Crvenog križa, obveza Hrvatskog Crvenog križa je i diseminacija o međunarodnom humanitarnom pravu (MHP) i Ženevskim konvencijama. Na taj način djelujemo na podizanje razine svijesti i izgradnju pozitivnih stavova članova zajednice. Poštivanje normi međunarodnog humanitarnog prava, izgradnja kulture nenasilja i prihvaćanje razlika u zajednici moguće je osigurati isključivo spoznajom i usvajanjem navedenih vrijednosti.  Međunarodno humanitarno pravo propisuje da je svaka država potpisnica Ženevskih konvencija obvezna poduzeti mjere radi sprečavanja i kažnjavanja zloporabe znaka Crvenog križa.

Početkom prosinca 2005. godine na Međunarodnoj konferenciji Crvenog križa u Ženevi, predstavnici 192 države potpisnice Ženevskih konvencija, među kojima je i Republika Hrvatska, prihvatili su Treći dopunski protokol koji propisuje još jedan znak koji je, uz crveni križ i crveni polumjesec, moguće koristiti kao neutralni simbol zaštite: crveni romboid na bijeloj pozadini. Stupanjem na snagu Trećeg dopunskog protokola 14.01.2007., taj simbol, nazvan „Crveni kristal“ ili „Znak Trećeg protokola“ može se ravnopravno koristiti kao znak zaštite i raspoznavanja.

Poznavanje međunarodnog humanitarnog prava je jedna od tema na natjecanjima Mladeži Hrvatskog Crvenog križa, pa su svake godine u ovom mandatnom razdoblju u sklopu priprema za natjecanja održavana predavanja s ovom temom u 30 osnovnih i srednjih škola na području djelovanja GDCK Vinkovci, koja godišnje prođe oko 450 učenika.

Ratni zločin ne zastarijeva, a povijest je nažalost puna primjera kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Naše je područje oduvijek bilo poprište ratova, a pogotovo tijekom posljednjih više od stotinu godina naše područje je bilo zahvaćeno tragičnim zbivanjima u Prvom i Drugom svjetskom ratu i Domovinskom ratu. 

Žrtvama treba odati dužnu počast obilježavanjem mjesta i datuma stradanja, a nadolazeće naraštaje učiti ljudskim pravima i međunarodnom humanitarnom pravu. U tu svrhu u Klubu Mladeži GDCK Vinkovci provodi se program „Istraživanje međunarodnog humanitarnog prava“. 

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci redovito provodi edukaciju volontera „Služba traženja u ratu i miru“, a prilikom svakog dolaska izaslanstava iz inozemstva ili drugih dijelova Hrvatske obvezan dio programa je posjet mjestima stradanja hrvatskih branitelja i civila tijekom Domovinskog rata.

Svake godine 18. studenoga zajedno s izaslanstvom Hrvatskog Crvenog križa sudjelujemo u obilježavanju obljetnice tragedije Vukovara, u Koloni sjećanja od vukovarske bolnice do Memorijalnog groblja hrvatskih branitelja i civila, putem koji su 1991. godine prolazili protjerani Vukovarci.

MHP

MHP2

mhp3

mhp4