Pomoć i njega u kući

Pomoć i njega u kući i pomoć hendikepiranim osobama

Republika Hrvatska se ubraja u države s visokim udjelom starog stanovništva, jer je prema popisu stanovništva iz 2011. godine 17,70 % stanovništva starije od 65 godina. U Vukovarsko-srijemskoj županiji udio starog stanovništva iznosi 17,06 %. Zbog u posljednje vrijeme sve izraženijeg odlaska mlađeg stanovništva u inozemstvo, postotak starog stanovništva je sada još i veći,  pa zato posebnu pažnju moramo posvetiti osobama treće životne dobi.

S obzirom da treće životno doba donosi neminovno smanjenje tjelesnih i duševnih sposobnosti, Hrvatski Crveni križ nastoji svojim programima za ove osobe poboljšati kakvoću njihovog života. 

Korisnici programa pomoći u kući i pomoći hendikepiranim osobama su starije osobe koje zbog narušenog socijalnog i zdravstvenog stanja ne mogu same zadovoljiti osnovne životne potrebe, a tu pomoć im ne mogu pružiti članovi obitelji. 

Koordinator programa koji GDCK Vinkovci provodi na volonterskoj bazi je Dražen Galić. Ovaj program su tijekom izvještajnog razdoblja provodila 4 volontera za približno 60 korisnika. Pomoć se pružala korisnicima u njihovom domu, što je bitno za stvaranje osjećaja zadovoljstva i sigurnosti kod starijih ljudi i smanjenju osjećaja nemoći i napuštenosti. 

Pomoć se sastoji od psiho-socijalne terapije, razgovora i druženja u kući, čišćenja prostorija za boravak ili stana, nabavke kućnih potrepština i lijekova, spremanja jednostavnih obroka. Volonteri su punoljetne i komunikativne osobe visokih moralnih kvaliteta i putem posebnih seminara osposobljene za rad s najugroženijim kategorijama. 

Korisnicima programa volonteri donose prema našim mogućnostima i humanitarnu pomoć u hrani, higijenskim artiklima, invalidskim pelenama, sanitetskom materijalu, zdravstvenim pomagalima, štednjacima na kruto gorivo. 

Potreba za institucionalnom i izvaninstitucionalnom skrbi raste kako raste i socijalna osjetljivost društva koje postaje sve svjesnije važnosti poboljšanja kvalitete života starijih osoba. 

U suradnji s čelnicima jedinica lokalne samouprave Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci pokušava iznaći rješenja za osobe u teškoj socijalnoj i zdravstvenoj situaciji, opremanjem njihovog stambenog prostora bolničkim krevetima, posteljinom, pomagalima i dostavom hrane.

Zbog toga je razvijanje empatije prema osobama treće životne dobi i dio programa rada s Mladima Crvenog križa Vinkovci, koji za osobe treće životne dobi organiziraju prigodne programe. 

Posudionica medicinskih i ortopedskih pomagala

U Republici Hrvatskoj živi više od pola milijuna osoba s invaliditetom, a 760 tisuća osoba ima poteškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti o kojima zdrave osobe i ne razmišljaju. Već više od 20 godina Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci provodi program posudionice medicinskih i ortopedskih pomagala kao što su bolnički kreveti s električnim, hidrauličnim ili manualnim podizačima uzglavlja i podnožja, odnosno podešavanjem po visini, hodalice, štapovi, podpazušne i dolakatne štake, invalidska kolica ili toaletne stolice, invalidske pelene. 

Iz godine u godinu bilježimo stalan porast broja osoba s invaliditetom kojima je potrebno besplatno posuđivanje medicinskih i ortopedskih pomagala kako bi oni i njihove obitelji mogli normalno živjeti. Zato GDCK Vinkovci kroz program posudbe medicinskih i ortopedskih pomagala za nepokretne i polupokretne osobe omogućuje lakše premošćivanje njihovih problema u ublažavanju zdravstvenih tegoba. Pomagala se mogu besplatno dobiti na revers u skladištu Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci. 

treca 4

treca 3

treca 2

treca 1