O nama

TEMELJNA  NAČELA CRVENOG KRIŽA

HUMANOST

Pokret nastoji u svim prigodama spriječiti i ublažiti ljudsku patnju. Njegov je cilj zaštita zdravlja i osiguravanje poštivanja ljudskog dostojanstva. Pokret promiče međusobno razumijevanje, prijateljstvo, suradnju i trajan mir među narodima.

NEPRISTRANOST

Pokret ne pravi razlike prema nacionalnosti, rasi, vjerskom uvjerenju, klasnoj pripadnosti ni političkim nazorima. Vođen isključivo potrebama pojedinca, on nastoji ublažiti njihove patnje i dati prednost najhitnijim slučajevima nesreće.

NEUTRALNOST

Kako bi sačuvao povjerenje svih, Pokret se ne smije opredjeljivati u neprijateljstvima niti se ikada upuštati u političke, rasne, vjerske ili ideološke rasprave.

NEOVISNOST

Pokret je neovisan. Iako su nacionalna društva pomoćna tijela humanitarnih službi svojih vlada i podvrgnuta zakonima pojedinih zemalja, ona uvijek moraju sačuvati autonomiju kako bi u svako doba mogla djelovati u skladu s načelima Pokreta.

DRAGOVOLJNOST

Pokret je dragovoljan, postoji radi pružanja pomoći i ne pokreće ga želja za dobitkom.

JEDINSTVO

U svakoj zemlji može biti samo jedno društvo Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca. Ono mora biti otvoreno svima i provoditi svoj humanitarni rad na cjelokupnom području svojeg djelovanja.

UNIVERZALNOST

Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, u kojem sva društva imaju jednak položaj i dijele jednake dužnosti i obveze međusobnog pomaganja, djeluje širom svijeta.

Statutom Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca potvrđuje se da se u obavljanju misije Pokret rukovodi svojim temeljnim načelima, koja su usvojena su na XX. Međunarodnoj konferenciji (podrijetlo načela) Crvenoga križa održanoj 1965. godine u Beču i koja se od XXV. Međunarodne konferencije Crvenog križa održane 1986. godine u Ženevi nalaze u preambuli Statuta.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA