Mladež HCK

RAD S MLADIMA  HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

Rad s mladima ima dugu tradiciju u vinkovačkom Crvenom križu, a rezultati postignuti, posebice u posljednja dva desetljeća, jamac su budućnosti humanitarnog rada. Najstariji poznati zapis o humanitarnom angažmanu “skauta” vinkovačke Gimnazije, angažiranih od tadašnje vinkovačke Podružnice Crvenog križa na prikupljanju darova “po selima kotara vinkovačkog, koji će se na božićne blagdane dieliti ranjenicima i bolesnicima”, potječe iz 1915. godine, a Družtvo Crvenog križa u zemljama sv. Krune Ugarske Kraljevine Hrvatske i Slavonije 13. listopada 1916. zahvaljuje “Slavnom Ravnateljstvu kr. vel. Gimnazije na svoti od  K.18.74, skupljenoj uslijed odredbe vis.kr.zem.vlade medju tamošnjom školskom mladeži u korist našeg društva”.

Provodeći program socijalizacije i integracije mladih u društvo, Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci postiglo je prepoznatljivost, kako u gradu Vinkovcima,  Vukovarsko-srijemskoj županiji, tako i na razini Republike Hrvatske. Ostvareni rezultati pokazuju pozitivnu promjenu u načinu razmišljanja velikog broja mladih u najosjetljivijem dobu njihova odrastanja, jer je pomak u razvijanju socijalne svijesti i razumijevanje potreba lokalne zajednice doprinio bržem oporavku našeg područja od posljedica ratnih stradanja, a mladima pružio mogućnost kreativnog izražavanja i pozitivne afirmacije u društvu.

Program socijalizacije i integracije mladih u društvo

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci provodi program socijalizacije i integracije mladih u društvo na dva načina: 

  • kroz mrežu ogranaka Mladih Crvenog križa u osnovnim i srednjim školama i
  • kroz djelovanje Kluba Mladih Hrvatskog Crvenog križa pri GDCK Vinkovci.

Nakon ustrojavanja ogranaka Mladih Crvenog križa u osnovnim i srednjim školama, koje vode posebno educirani nastavnici – koordinatori, te nastavka kontinuiranog rada Kluba Mladih Crvenog križa u našim prostorijama, u ovom smo razdoblju posebnu pažnju posvetili konkretnim i direktnim akcijama pomoći, realizaciji projekata za pomoć zajednici, diseminaciji o međunarodnom humanitarnom pravu, programu sprečavanja trgovanja ljudima, prevenciji ovisnosti  i sprečavanju vršnjačkog nasilja.

Rad ogranaka Mladih Crvenog križa u osnovnim i srednjim školama

U osnovnim i srednjim školama ogranci Mladih Crvenog križa Vinkovci pod vodstvom nastavnika-koordinatora provode program “Humane vrednote” i pilot-program “Istraživanje  međunarodnog humanitarnog prava”, koji su izradili stručnjaci za unapređivanje obrazovanja zajedno s pravnim stručnjacima Međunarodnog odbora Crvenog križa.

Posredstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH svim školama u Hrvatskoj su distribuirani priručnici “Humane vrednote” s razradom ovog programa za rad s mladima Hrvatskog Crvenog križa, a Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je svim školama na svom području darovalo i ostalu literaturu i opremu potrebnu za kvalitetan rad, priručnike HCK “Prva pomoć”, zdravstvene brošure o TBC-u, torbice prve pomoći, zavojni materijal i ostalo.

Program “Humane vrednote” podijeljen je na tri cjeline: odgoj za humanost, razvoj socijalne svijesti i zdravstveno prosvjećivanje. Odlično je prihvaćen među učenicima i veliki je poticaj za provođenje kalendarski planiranih akcija direktne pomoći.

U svrhu stručnog usavršavanja za provođenje ovog programa, na seminarima «Humane vrednote – istraživanje međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava» i edukacijama iz prve pomoći u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa sudjelovalo je do sada 67 naših koordinatora. 

Na ovaj način smo postigli izuzetno podizanje razine rada ogranaka, što je u konačnici rezultiralo zavidnom razinom znanja i vještina iz pružanja prve pomoći, međunarodnog humanitarnog prava, ljudskih prava, ekologije, povijesti Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Hrvatskog Crvenog križa, pokazanom na natjecanju ogranaka Mladih Crvenog križa iz osnovnih i srednjih škola.

Zahvaljujući potpori nadležnih županijskih i gradskih odjela,  podršci ravnatelja škola, velikom angažmanu nastavnika-koordinatora ogranaka Mladih Crvenog križa, ali i velikoj zainteresiranosti mladih naša natjecanja su u posljednjih devetnaest godina daleko najmasovnija u Hrvatskoj, jer sudjeluju ekipe svih osnovnih i srednjih škola.

Nastavnici-koordinatori ogranaka Mladih Crvenog križa 2019. godine

  ŠKOLA PREZIME I IME
OŠ „A.G.MATOŠ“ – VINKOVCI  JUKIĆ VEDRANA, MUDNIĆ SANDRA
OŠ B.KAŠIĆA – VINKOVCI ŽIVKOVIĆ DENIS
OŠ J.KOZARCA – VINKOVCI GRUJIN NADA, LESAR MARIJA, IVANKOVIĆ ZDENKA
OŠ I.G.KOVAČIĆA – VINKOVCI BIČANIĆ GABRIJELA
OŠ V.NAZORA – VINKOVCI BLAŽANOVIĆ DAJANA
OŠ I.MAŽURANIĆA  – VINKOVCI ČORAK DINKA, SARAČEVIĆ ANKICA
OŠ NIKOLE TESLE MIRKOVCI – VINKOVCI ZEC MIHAELA, HERCEG KATARINA
OŠ I.B.MAŽURANIĆ –  ANDRIJAŠEVCI RADIJEVAC MARIJA, DRAGIČEVIĆ-ANOKIĆ GABRIJELA
OŠ „A.CESAREC“– IVANKOVO JELAŠ SNJEŽANA
OŠ „M.GUBEC“ – JARMINA CRČIĆ SNJEŽANA
OŠ V.NAZORA – KOMLETINCI ČORIĆ MARIJA
OŠ ZRINSKIH – NUŠTAR VEKIĆ MIROSLAVA
OŠ J.LOVRETIĆA – OTOK POPOVIĆ DANIJELA, MILETIĆ IVAN
OŠ S.ANTOLOVIĆA – PRIVLAKA SARAČEVIĆ IVAN
  OŠ A.K.ZRINSKI – RETKOVCI SAMBOLIĆ IRENA
OŠ SLAKOVCI – SLAKOVCI ČEPO KRISTIAN
OŠ S.CVRKOVIĆA – ST.MIKANOVCI DONČIĆ MARIJA
OŠ TORDINCI -TORDINCI MALETIĆ ANTUN, MARKOVIĆ LUCIJANA
OŠ VOĐINCI – VOĐINCI JURIĆ LUANA
OŠ „I.KOZARAC“ – NIJEMCI BAĆANOVIĆ SILVA, ROSANDIĆ JOSIP
OŠ LIPOVAC –  LIPOVAC BOŽIĆ KAROLINA
OŠ ST.JANKOVCI –  STARI JANKOVCI MEDUNIĆ DARKO, GUBERAC MIRELA
OŠ MARKUŠICA –  MARKUŠICA BOGDANOVIĆ MILEVA
GIMNAZIJA    M.A. RELJKOVIĆA  TOMIĆ IRENA, MARIJANOVIĆ KRUNOSLAV
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA   ČORAK IVANA
POLJOPRIVREDNA  I ŠUMARSKA ŠKOLA  ZUCIĆ RUŽICA
ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA  HORVATOVIĆ SANDA
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA  DOVHANJ MIRNA
DRVODJELSKO TEHNIČKA ŠKOLA  BARIĆ JOSIPA, BEGOVIĆ LUCIJA
TEHNIČKA ŠKOLA  DOBUTOVIĆ BENJAMIN

Školski ogranci provode i vlastite specifične humanitarne akcije kojima žele pomoći osobama u stanju socijalne potrebe na svom području, ali i prenijeti znanja stečena u školi i Crvenom križu na široke slojeve stanovništva, te podići svijest stanovništva o određenim problemima.

Svojim  humanitarnim akcijama i u ovom razdoblju posebno  su  se  istakli  mladi  humanitarci iz  OŠ Bartola Kašića, OŠ J.Kozarca, OŠ I.G.Kovačića, OŠ I.Mažuranića, OŠ S. Antolovića Privlaka, OŠ Tordinci, OŠ Zrinskih Nuštar, te njihovi stariji kolege iz Tehničke škole Ruđera Boškovića, Poljoprivredne i šumarske škole, Gimnazije M.A.Reljkovića, Ekonomske i trgovačke škole Ivane Domca, Srednje strukovne škole i Zdravstvene i veterinarske škole dr. Andrije Štampara.

Zdravstvenoj i veterinarskoj školi dr. Andrije Štampara smo partneri u provedbi projekta „Pružam ti ruku da poletiš“ kojega je prezentacija održana 20.02.2019. 

U Tehničkoj školi Ruđera Boškovića formiran je Volonterski klub, u čijem smo programu „Školontiranje“ sudjelovali 28.04.2019. 

Stalni smo partneri prilikom provedbe programa međunarodnih razmjena Erasmus naših osnovnih škola, a sudionici iz zemalja sudionica provode projektni dan u GDCK Vinkovci, kao što je bilo 21.03.2019. u okviru projekta „Zaustavimo klimatske promjene“ OŠ Ivana Mažuranića i 23.10.2019. u okviru projekta „W.A.T.E.R. in other ways“ “ OŠ Bartola Kašića 

Gradsko i općinsko natjecanje  Mladih GDCK Vinkovci, održano 09.03.2019., okupilo je čak 26 ekipa iz 19 osnovnih i 7 srednjih škola, odnosno ukupno preko 250 sudionika, čime je po devetnaestu godinu zaredom bilo najmasovnije u Hrvatskoj na ovoj razini. 

Pobjednici: Podmladak CK OŠ Zrinskih Nuštar  pod vodstvom mentorice Miroslave Vekić i Mladež CK  Gimnazije M.A.Reljkovića Vinkovci pod vodstvom mentorice Irene Tomić, stekli su pravo sudjelovanja na Međužupanijskom natjecanju Mladih HCK Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije, održanom 06.04.2019. u Garčinu.  

Podmladak OŠ Zrinskih Nuštar je na Međužupanijskom natjecanju u Garčinu osvojio prvo mjesto, čime je stekao pravo sudjelovanja na Državnom natjecanju Mladih HCK.

Na Državnom natjecanju Mladih HCK održanom u Našicama od 11.do 13.05.2019. ekipa Podmlatka Crvenog križa OŠ Zrinskih Nuštar  pod vodstvom mentorice Miroslave Vekić osvojila je izvrsno četvrto mjesto. U pratećem pogramu Državnog natjecanja volonterski tim GDCK Vinkovci dobio je zahvalnicu Hrvatskog Crvenog križa koju je predsjedniku Mladih GDCK Vinkovci Mateju Lovriću uručio izvršni predsjednik HCK Robert Markt.

Klub Mladih Crvenog križa Vinkovci

U Klubu Mladih Crvenog, križa koji djeluje u prostorijama GDCK Vinkovci svake subote od 10 sati, provode se aktivnosti predviđene Programom rada s Mladima Hrvatskog Crvenog križa, održavaju radionice i planiraju konkretne akcije, a mladi koji se posebno žele posvetiti humanitarnom radu sudjeluju u posebnim aktivnostima u slobodno vrijeme tijekom radnog tjedna. 

Klub Mladih Crvenog križa vodi Tena Galić, mag.soc.politike,  a u rad Kluba uključeni su i naši dugogodišnji aktivisti učiteljica Miroslava Vekić, prof. Irena Tomić, dr. Višnja Lanc – Damjanović, dr. Marija Jurković, dr. Ivana Lukić-Milinković, dr. Dejana Lučić, doc.dr.sc. Dražen Švagelj, dr.Sanja Gali, dr. Kristina Edelinski – Paljušaj, dr. Mirjana Stažić, dr. Ana Štanfel, Tena Šafer  i Branko Tomić, uz čiju pomoć se provodi program socijalizacije i integracije u društvo, planiraju i provode aktivnosti vezane za borbu protiv ovisnosti, pomoć osobama treće životne dobi, pomoć osobama s invaliditetom i međunarodnu suradnju. 

S obzirom na veliki broj aktivnih članova, programi se pripremaju i provode svake subote u dvije učionice metodom workshopa, a radionice uz Tenu Galić vode i posebno educirani stariji članovi Mladih Crvenog križa: Tonka Vekić, Ena Mijolović, Marijan Čančarević, Domagoj  Ivanković, Karlo Čuljak, Darija Vrgoč, Nikolina Jukić, Josip Zucić, Antonio Vukovac, Valentina Kostančar i Luka Mecanović.

Rad u Klubu Mladih Crvenog križa Vinkovci baziran je na programima „Humane vrednote“ i „Istraživanje međunarodnog humanitarnog prava“, ali su mu pridodani i konkretni terenski sadržaji. Posebnu važnost dajemo razvoju socijalne svijesti, čime mlade oslobađamo predrasuda i straha od javnog istupanja, kako bi na taj način među svojim vršnjacima i u javnosti širili humanitarne ideje.

Osim redovnog rada Kluba, mladi su imali programe u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, Centru «Mala Terezija», Domu za starije i nemoćne Vinkovci, Dječjem odjelu Opće bolnice Vinkovci, dežurali i izvodili program u okviru Sajma zdravlja, sudjelovali i u mjerenju krvnog tlaka i šećera u krvi, akcijama dragovoljnog darivanja krvi i pokaznim vježbama prve pomoći. 

Za predsjednika Mladih Crvenog križa Vinkovci izabran je 05.01.2019. Matej Lovrić, a zajedno s njim u Odbor Mladih GDCK Vinkovci izabrani su Darija Vrgoč, Jakov Zucić, Luka Mecanović i Antonio Vukovac.

Na temelju dugogodišnje suradnje u našim prostorijama je 16. i 17.04.2019. u programu  “Coca-Colina podrška mladima” održana edukacija i radionice učenja životnih i poslovnih vještina.

U okviru Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ 24 člana Kluba Mladih Crvenog križa su provela aktivnost „Volonteri u parku“ pod nazivom „Promocija ženskog nogometa“.

Mladi su uvijek na usluzi zajednici, pa su tako dežurali kao ekipa prve pomoći na Nadbiskupijskom sursetu mladih Đakovačko-osječke nadbiskupije, održanom u Vinkovcima 25.05.2019., Sportskim igrama mladih 14.05.2019.,  Rimskim danima 31.05. i 01.06.2019., na „Vinkovci Halfmarathonu“ 08.09.2019., na obilježavanju Međunarodnog dana nestalih osoba 30.08.2019., Vinkovačkim jesenima 20.-22.09.2019. i „Božićnom koncertu“ 22.12.2019.  

Mladi su sudjelovali i u programu „Stop vršnjačkom nasilju !“, koji su 27.02.2019. suorganizirali Grad Vinkovci, Vukovarsko-srijemska županija i Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci.

Naš volonter Jakov Zucić je na zajedničkoj sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova i Koordinacije za ljudska prava Vukovarsko – srijemske županije 17.04.2019. održao prezentaciju o sprečavanju nasilja u vršnjačkim vezama.

Antonio Vukovac je na temelju velikog angažmana i broja volonterskih sati 08.06.2019. proglašen za volontera godine GDCK Vinkovci.

Za nagradu za osvojena prva tri mjesta u kategoriji osnovnih i srednjih škola na Gradskom i općinskom natjecanju Mladih Crvenog križa Vinkovci, kao i najaktivniji članovi Kluba Mladih sudjelovali su na Svjetskom skupu Mladih Crvenog križa u Solferinu 21.- 24.06.2019. 

U povodu okončanja izuzetno uspješne humanitarne školske godine, na sportskim terenima Lenije  održano je 29.06.2019. završno druženje najaktivnijih mladih humanitaraca i volontera. 

Mladi su po već petnaestu godinu u nizu pripremili božićni glazbeno-scenski program, ove godine pod nazivom „Čarolija Božića“, koji su u božićno vrijeme izveli na 29 mjesta, u vrtićima, školama i institucijama socijalne skrbi.

mladi

mladi 19

mladi 18

mladi 17

mladi 16

mladi 13

mladi 11

mladi 10

mladi 9

mladi 7

mladi 6

mladi 5

mladi 4

mladi 2

mladi 1

maldi 14

maldi 12