Služba spašavanja života na vodi

Služba spašavanja života na vodi i ekološka zaštita priobalja

Početkom 1996. godine Hrvatski Crveni križ postao je punopravni član Međunarodne federacije za spašavanje života na vodi (International Life Saving Federation – ILS). Nakon primanja u članstvo, Hrvatski Crveni križ započeo je s ustrojem Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja u Hrvatskoj. Članstvom u toj svjetskoj organizaciji Hrvatskom Crvenom križu omogućeno je sudjelovanje u izradi svjetskih i europskih standarda kad je riječ o spašavanju iz vode i prevenciji nesreća na vodi. Služba spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa osposobljava spasioce, čije su licence priznate u cijelome svijetu (u sustavu ILS-a).

Pravilnik o vrstama plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati (NN 50/95) propisuje da je korisnik uređene plaže, ako obavlja gospodarsko korištenje, dužan propisati i provoditi red na plaži, osigurati opremu za pružanje prve pomoći kao i sredstva za spašavanje kupača i potreban broj spasilaca. 

U Vinkovcima je projekt uređenja Rekreacijskog centra „Jezera“, popularne „Banje“, davno zamišljen, ali se zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s realizacijom započelo  tek  2007. U suradnji s Gradom Vinkovcima, Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je od samog početka projekta uključeno u uređenje Rekreacijskog centra „Jezera“. 

Želeći doprinijeti uređenju kupališta i povećanju sigurnosti kupača, za Dan Grada Vinkovaca 20.07.2007. u rekreacijskoj zoni RC „Jezera“ uz odbojkaško igralište GDCK Vinkovci je postavilo dječje igralište, kao dodatni sadržaj za najmlađe kupače, a u ugostiteljskom objektu kupačima su dostupni promidžbeni leci Hrvatskog Crvenog križa „Nauči kodeks sigurnosti na vodi“. 

Stručni tim Hrvatskog Crvenog križa – Silvana Radovanović i Ozren Pleše je obavio snimanje situacije i obnovio procjenu sigurnosti na Banji. 

Prema procjenama, dnevno se na RC “Jezera” okupi oko 800 kupača, a vikendom i preko 1.000, od kojih je 70 % mladih u dobi između 12 i 26 godina. Oba jezera na Banji poznata su po velikim dubinama na pojedinim mjestima, a brojni bunari i izvori vode na dnu uzrok su nastajanja opasnih virova. U svrhu edukacije kupača 16.07.2008. postavili smo ploče ”Kodeks sigurnosti na vodi” na tri mjesta uz središnju stazu između dva jezera. Ove ploče su obnovljene 01.07.2016.

GDCK Vinkovci dostavilo je 04.11.2008. Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Vinkovaca elaborat za uspostavu Spasilačke službe Hrvatskog Crvenog križa na RC „Jezera“, pa od 2009. godine ovaj program ima  podršku Grada Vinkovaca. 

Dvoransko plivalište „Lenije“ svečano je otvoreno 21.12.2010. Članovi spasilačke službe rade na RC «Jezera“ i DP „Lenije“ na temelju ugovora koje potpisuju s Gradom Vinkovcima, odnosno poduzećem „Periska“, a Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci svake godine oprema spasioce propisanom opremom Hrvatskog Crvenog križa i torbicama prve pomoći.

GDCK Vinkovci je u svrhu pripreme za kupališnu sezonu 12.04.2019. započelo kampanju “Postani spasilac !” za osposobljavanje i licenciranje novih spasilaca.

Članovi Kluba Mladih Crvenog križa Vinkovci su 11.08.2019. na RC “Jezera” održali edukativni program za zaštitu od ekstremnih vrućina i dijelili kupačima edukativne pamtilice i održali pokaznu vježbu pružanje prve pomoći utopljenicima, kod srčanog i toplotnog udara i sunčanice. 

spas 1

spas 2

spas 3

spas 4

spas 5