Služba traženja

SLUŽBA TRAŽENJA

Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata predstavljaju temelj međunarodnog humanitarnog prava. Ratifikacijom međunarodnih ugovora o zaštiti žrtava oružanog sukoba, države potpisnice na sebe preuzimaju i obveze koje proizlaze njihovim prihvaćanjem. 

Republika Hrvatska je notifikacijom o sukcesiji 08.10.1991. postala stranka brojnih međunarodnih ugovora, pa je danas  među 192 države u svijetu koje su stranka Ženevskih konvencija iz 1949. i Dopunskih protokola iz 1977. Od 25.06.2006. Republika Hrvatska je stranka Trećeg dopunskog protokola iz 2005. godine.

Služba traženja je međunarodna obveza svake zemlje potpisnice Ženevskih konvencija. U Republici Hrvatskoj Služba traženja je javna ovlast i jedna od osnovnih djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa, koja predstavlja dio svjetske mreže. 

Služba traženja je u punoj funkciji u vrijeme oružanog sukoba i radi na prikupljanju podataka i davanju obavijesti o žrtvama rata. U miru Služba traženja prikuplja i daje podatke o sudbini osoba koje su razdvojene, stradale ili nestale zbog elementarnih nesreća ili drugih događanja, ekonomskih migracija i slično. Služba traženja zaprima zahtjeve za potvrdu o vremenu provedenom u zarobljeništvu ili internaciji tijekom II. svjetskog rata.

Temeljem Uredbe o osnutku Komisije za zatočene i nestale Vlade RH, Služba traženja Hrvatskog Crvenog križa je postala njena stručna služba zadužena za tehničke i administrativne poslove. 

Tijekom posljednjih godina Komisija za zatočene i nestale je djelovala kao zaseban ured u neposrednoj nadležnosti Vlade RH, a od 2003. godine i danas djeluje kao Uprava za zatočene i nestale pri Ministarstvu hrvatskih branitelja pod vodstvom zamjenika ministra Stjepana Sučića.

Stjecajem povijesnih okolnosti i zemljopisnog smještaja, Vukovarsko-srijemska županija je podnijela najveći teret Domovinskog rata, a samim tim je i Služba traženja GDCK Vinkovci obavila i obavlja golem posao, preuzimajući gotovo sav posao društava Crvenog križa tada okupiranih Vukovara i Iloka. 

U razdoblju 1991. – 2006. u Republici Hrvatskoj je djelovao i ured Međunarodnog odbora Crvenog križa (MOCK), čiji su delegati djelovali kao neutralni posrednici između zaraćenih strana.

U Službi traženja GDCK Vinkovci tijekom ratnih godina, osim omogućavanja komunikacije razdvojenim članovima putem obiteljskih poruka, otvaranja traženja nestalih osoba, organiziranja susreta razdvojenih obitelji, organiziranja posjeta prognanica svojim kućama na tada okupiranim područjima, prikupljane su i izjave i dokumentacija o lokacijama masovnih i pojedinačnih grobnica. Izjave i dokumentacija prosljeđivane su Nacionalnom uredu Službe traženja HCK i Komisiji za zatočene i nestale Vlade RH, odnosno Upravi za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja.

Po okončanju procesa mirne reintegracije na temelju tih izjava terenskim radom tima za ekshumaciju Komisije za zatočene i nestale pronalažene su lokacije i ekshumirana tijela hrvatskih branitelja i civilnih žrtava Domovinskog rata. Osobe koje žele ostati anonimne, mogu saznanja o sudbini nestalih ili lokacijama grobnica dojaviti na telefon 072 111 111. 

Također smo od članova obitelji nestalih osoba prikupljali i antemortalne podatke, koji su uz obdukcijsko izvješće patologa služili kao temelj za identifikaciju klasičnom metodom. U našim prostorijama smo u svrhu stvaranja cjelovite baze podataka organizirali i akcije uzimanja uzoraka krvi za analizu DNK od krvnih srodnika nestalih osoba. 

U izvještajnom razdoblju u ST GDCK Vinkovci otvarana su nova domaća traženja, kao i traženja s elementom inozemnosti, obavješćivane su obitelji nestalih osoba o terminu identifikacije ili uzimanja uzoraka krvi za analizu DNA, prosljeđivane obiteljske poruke za ratom zahvaćeno područje, zaključivani su slučajevi identificiranih osoba, kao i osoba pronađenih u inozemstvu, organiziran je povratak osoba u BiH, te zaključene akcije za pomoć žrtvama II. svjetskog rata. Sudjelovali smo prikupljanjem izjava o lokacijama masovnih grobnica i pojedinačnih grobišta u postupku ekshumacije, a prikupljanjem antemortalnih podataka u postupku identifikacije.

Služba traženja Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci surađuje s Nacionalnim uredom Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa, Upravom za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom obrane, Ministarstvom zdravstva, nadležnim tijelima državne uprave, matičnim uredima i udrugama stradalnika rata, od kojih posebno ističemo suradnju s Udrugom obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja i civila „Hrvatska majka“. 

check

DSCF2255

inter

knjiga_nestalih_3134

mazuet

sestre

Slika1