Opasnost od mina

Upoznavanje s opasnošću od mina i drugih eksplozivnih naprava

Republika Hrvatska je od Domovinskog rata ušla u red minama najzagađenijih država u svijetu, kada je čak 12 županija bilo suočeno s minskim poljima. Na području Vukovarsko-srijemske županije kao središtu najžešćih borba tijekom Domovinskog rata, čijom je približnom zemljopisnom sredinom prolazila crta razdvajanja, minirana s obje strane, zbog blizine granice sa Srbijom minska polja su postavljana i u neposrednoj blizini granice. 

Po okončanju ratnih djelovanja nakon provedenih izvida minski sumnjivim prostorom Vukovarsko-srijemske županije označeno je 107,20 km² gdje su bile postavljene 783 ploče s oznakama minske opasnosti. Do okončanja razminiranja s našeg područja uklonjeno je 17.797 minsko-eksplozivnih sredstava, za što je utrošeno 818,8 milijuna kuna. 

Od 1991. u 167 minskih incidenata na području Vukovarsko-srijemske županije nastradalo je čak 238 osoba, od kojih 63 smrtno, a 122 s teškim tjelesnim ozljedama. Stradalo je čak i 28 pirotehničara, od kojih 6 smrtno.

Minski problem u RH prepoznat je kao razvojni, sigurnosni i ekološki problem i ocijenjen kao jedna od prepreka uspostavi normalnog života i razvoja. U skladu s tim Hrvatski sabor je početkom listopada 2000. godine donio Nacionalni program protuminskog djelovanja kojim je određen cilj – razminirati područje Republike Hrvatske do 2010. godine. 

Kako ovaj plan nije bilo moguće ispuniti, donijet je novi. Preciznim definiranjem veličine i strukture minskog problema u Republici Hrvatskoj učinjene su potrebne pretpostavke za utvrđivanje realnih ciljeva protuminskog djelovanja u razdoblju od 2009. do 2019. godine kao i potrebnih preduvjeta za njihovo ostvarenje. 

Prema podacima Hrvatskog centra za razminiranje na kraju 2016. minski sumnjiva površina na prostoru Republike Hrvatske iznosi 425,80 km², gdje je po pretpostavkama skriveno 43.626 mina. Minski sumnjivi prostor obuhvaća još 9 županija, 65 gradova i općina. 

Minsko sumnjivi prostor zagađen je i velikim brojem neeksplodiranih ubojnih sredstava, posebno u područjima intenzivnih borbenih djelovanja tijekom Domovinskog rata. Cjelokupni MSP na teritoriju Republike Hrvatske obilježen je s više od 14.013 oznaka upozorenja na minsku opasnost.

Hrvatski Crveni križ provodi program upozoravanja na opasnosti od mina od 1994. godine. Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci je provodilo program upozoravanja s opasnostima od mina u osnovnim i srednjim školama, poduzećima kao i  mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi, putem predavanja koja su držali na seminarima u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa posebno educirani predavači. 

U veljači 2016. godine Hrvatski centar za razminiranje je županu vukovarsko-srijemskom Boži Galiću službeno uručio certifikat o razminiranosti Vukovarsko-srijemske županije, pa je i Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci time okončalo provođenje programa upoznavanja s opasnošću od mina i drugih eksplozivnih naprava. 

mine 1