Upravna tijela, organizacija, članstvo

UPRAVNA TIJELA, ORGANIZACIJA I ČLANSTVO

Sukladno Statutu, najviše tijelo Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci je Skupština, koja se prema Zakonu o udrugama (NN 74/14) održava najmanje dva puta godišnje. 

Skupštinu GDCK Vinkovci VII. saziva čini 35 zastupnika, čiji je mandat verificiran na izbornoj sjednici Skupštine GDCK Vinkovci, održanoj 19.12.2016., kada su na mandat od naredne četiri godine izabrani novi Odbor, Nadzorni odbor i stalna radna tijela – povjerenstva. 

Za predsjednika je izabran doc.dr.sc. Dražen Švagelj, a za dva potpredsjednika Zlatko Dovhanj, dipl.iur., i Marija Levanić, prof.

Izvršno tijelo Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci – Odbor – čini 11 članova: doc.dr.sc. Dražen Švagelj, Marija Levanić, prof., Zlatko Dovhanj, dipl.iur., Zvonimir Džepina, dipl.iur., Mato Karalić, dr.med.dent., Dajana Blažanović, dipl.uč., Zlata Kopić, prof., Zvonko Domaćinović, Marija Čorić, dipl.uč., Miroslava Vekić, mag.prim.educ., i Benjamin Dobutović, dipl.ing. Odbor je odgovoran za rad GDCK Vinkovci između sjednica Skupštine i rješava sva pitanja u tijeku godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine. 

U Nadzorni odbor imenovana su 3 člana: Ivan Knežević, Zvonko Ivančević i Ivana Čorak. Osnovna funkcija i zadaća Nadzornog odbora je nadzor financijsko-materijalnog poslovanja Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci, pregled godišnjeg obračuna poslovanja i praćenje korištenja sredstava u sklopu financijskog plana, te briga o izvorima prihoda. 

Stalna radna tijela Skupštine su: Povjerenstvo za  djelovanje u katastrofama, drugim masovnim nesrećama i  oružanim sukobima, Povjerenstvo za zdravstvene djelatnosti i pomoći, Povjerenstvo za socijalne aktivnosti i pomoći, Povjerenstvo za rad s mladima, Povjerenstvo za promicanje znanja o Ženevskim konvencijama, međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim pravima, te Službi traženja i Povjerenstvo za međuopćinsku, međugradsku, međužupanijsku, odnosno međunarodnu suradnju i informiranje.

Sukladno Zakonu o udrugama i svom Statutu, GDCK Vinkovci ima članstvo. Aktivni članovi su osobe koje su spremne sudjelovati u radu GDCK Vinkovci i plaćati članarinu. Dobrovoljni davatelji krvi su članovi bez obveze plaćanja članarine, ukoliko se svoga prava ne odreknu. Mladi članovi GDCK Vinkovci su učenici, studenti, odnosno mlade osobe do 30 godina starosti koje su spremne sudjelovati u radu GDCK Vinkovci i plaćati članarinu. Potporni (pomažući) članovi pomažu GDCK Vinkovci u humanitarnom djelovanju (kroz pokroviteljstvo ili drugi oblik pomoći). Počasni članovi GDCK Vinkovci su osobe koje su dobrotvornim radom i osobitim zaslugama pridonijele općem razvoju GDCK Vinkovci. 

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci ima 5 počasnih članova Hrvatskog Crvenog križa. To su: doc.dr.sc. Dražen Švagelj (od 1997.),  pok. dr. Željko Babić (od 2001. – preminuo 2011.), pok. Zlatko Salaj, prof.  (od 2001. – preminuo 2018.), msgr. Tadija Pranjić (od 2012.) i Zvonko Domaćinović (od 2012. godine).  

U okviru aktiva darovatelja krvi Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci ima registriranih 6.672 članova koji sukladno Statutu GDCK Vinkovci ne plaćaju članarinu, od kojih je u posljednjih 5 godina aktivno 2.913 darovatelja krvi. U 2019. godini bilo je aktivno 565 članova i 82 potporna (pomažuća) člana. 

20190226_183556

20190226_195752

52602366_2553915071347562_5325469927589543936_n