Djelovanje u katastrofama

SLUŽBA PRIPREMA ZA DJELOVANJE U KATASTROFAMA

Na temelju strateških dokumenata koje je Republika Hrvatska potpisala, Međunarodnih zakona o djelovanju u katastrofama (IDRL – International Disaster Response Laws) i SPHERE standarda za poboljšanje kvalitete pomoći pružene ljudima zahvaćenim katastrofama,  međunarodna obveza Republike Hrvatske je formiranje Službe za pomoć u katastrofama. 

Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) propisao je u  članku 20. da mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode: stožeri civilne zaštite, operativne snage vatrogastva, operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, udruge, postrojbe i povjerenici civilne zaštite, koordinatori na lokaciji i pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i Strategiji 2020 Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i razvojnom planu Hrvatskog Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci poduzima potrebne mjere kako bi u potpunosti ispunilo zahtjevne kriterije za djelovanje u elementarnim nepogodama, prirodnim katastrofama – zemljotresima, poplavama, požarima, te drugim masovnim nesrećama, kriznim situacijama i oružanom sukobu. 

Uspješno djelovanje u odgovoru na katastrofu  izazvanu poplavom u županjskoj Posavini u svibnju 2014., a posebno aktivnosti na ublažavanju posljedica migrantske krize od sredine rujna 2015. godine do sredine travnja 2016. pokazuju važnost pravodobnog pripremanja.

Kontinuiranim aktivnostima Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci nastoji još više unaprijediti opremljenost , stupanj educiranosti i uvježbanosti  profesionalaca i volontera službe za djelovanje u katastrofama Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci, koje je temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite jedinica lokalne samouprave na području Vukovarsko-srijemske županije, te u kriznim situacijama dokazan čvrst oslonac nacionalnog društva Hrvatskog Crvenog križa. 

GDCK Vinkovci je s pripremama za opremanje Službe za djelovanje u katastrofama započelo 2003. godine. Motiv za blagovremene pripreme su nam iskustva iz Domovinskog rata, kada je trebalo u kratkom roku zbrinuti desetke tisuća prognanika koji su ostali bez krova nad glavom. Dodatni razlog za zabrinutost je mogućnost zemljotresa, požara, poplava u Posavini, Podunavlju i Pobosuću, zbog kojih je potrebno uz smještaj ljudi, osigurati i dovoljne količine hrane, vode i higijenskih artikala.

GDCK Vinkovci ima sve materijalno-tehničke (skladišni prostor, koji s obzirom na veličinu i opremljenost rezervama šatora, kreveta, pokrivača, terenskih stolova i klupa, hrane i higijene, te komunikacijski povoljnu lokaciju u užem središtu grada, s izlazom na dvije ulice, odgovara svim zahtjevima izvanrednih situacija, poljsku kuhinju, vozila, viličar, paletare, pumpe, agregate, podvodnu lampu i ostalu opremu tima za čišćenje bunara) i kadrovske (veliki broj volontera obučenih za pružanje prve pomoći, profesionalce i volontere u skladištu, iskusni tim za asanaciju bunara) preduvjete za uspješno djelovanje Službe za djelovanje u odgovoru na katastrofe.  

kat 1

kat 2

kat 3

kat 4

kat 5

kat 7

kat 9

kat 10

kat 11